วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  12345678910111213141516171819202122232425262728293031

9 ก.พ. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 84 ครั้ง
ทร.อนุมัติให้ กพ.ทร. จัดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในวันที่ 20 ม.ค.59


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 5040


9 ก.พ. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 47 ครั้ง
ทร. อนุมัติให้ กพ.ทร. จัดประกอบพฺิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในวันที่ 20 ม.ค.59


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 5040


1 ก.พ. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 171 ครั้ง
การประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทร. ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน (18.5 - 24.9) และการดำเนินงานตามโครงการ


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 0031


5 ม.ค. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 266 ครั้ง
ทร. อนุมัติให้ กพ.ทร. จัดการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนการปฏิบัติงานด้านการบริการและสิทธิกำลังพล ณ โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธ.ค.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 5040


28 ธ.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 256 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านบำเหน็จความชอบของ กพ.ทร.


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 5040


3 ธ.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 610 ครั้ง
ทร. อนุมัติให้ กพ.ทร. ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. วาระ ต.ค.58 เมื่อ 18 พ.ย.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 5040

[ดูทั้งหมด...]