วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223242526272829

27 ส.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 182 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557 ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.57 ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


13 ส.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 214 ครั้ง
กพ.ทร. ประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี พ.ศ.2557


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


11 ส.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 175 ครั้ง
กพ.ทร. เข้าร่วมงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๘


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 4758416


28 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 548 ครั้ง
การบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร.


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


1 ก.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 478 ครั้ง
กพ.ทร.จัดการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


19 มิ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 519 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2558 - 2567


โดย : กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4655031

[ดูทั้งหมด...]