วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223242526272829

17 มิ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 188 ครั้ง
กพ.ทร. จัดกำลังพลเข้าร่วมยืนแถวรายทาง ในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงตรวจพระวรกาย


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


17 มิ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 249 ครั้ง
กพ.ทร. จัดกำลังพลเข้าร่วมยืนแถวรายทาง ในการเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระชัยยิ้มวัดแจ้ง ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


19 มิ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 196 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2558 - 2567


โดย : กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4655031


17 มิ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 108 ครั้ง
กพ.ทร. จัดการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร." ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


9 มิ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 165 ครั้ง
กพ.ทร.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ของข้าราชการสังกัด กพ.ทร.


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


25 พ.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 320 ครั้ง
กพ.ทร. ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด กพ.ทร.


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071

[ดูทั้งหมด...]