- banner1

กพ.ทร. จัดพิธีมอบรางวัลกำลังพลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน ส.ค.๖๐

[ดูรายละเอียด...]

 • 11 ส.ค. 2560

  โดย : กวป.สพพ.กพ.ทร.

  กพ.ทร. จัดพิธีมอบรางวัลกำลังพลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน ส.ค.๖๐

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 ส.ค. 2560

  โดย : กวก.สพพ.กพ.ทร.

  วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 ส.ค. 2560

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  กพ.ทร. ประกอบพิธีบวงสรวงในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ)

  [ดูรายละเอียด...]

 • 3 ส.ค. 2560

  โดย : กวก.สพพ.กพ.ทร.

  การรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 3 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

  [ดูรายละเอียด...]

 • 25 ก.ค. 2560

  โดย : กกพ.สบพ.กพ.ทร.

  เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโทและนาวาตรี (วิชาทั่วไป) ประจำปี พ.ศ.2560

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน