- banner1

การฝึกดับเพลิงในเวลาราชการเป็นการส่วนรวมของอาคารส่วนบัญชาการ ทร. ในพื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อ 13 และ 20 มี.ค.62 โดย กพ.ทร. เป็นหน่วยอำนวยการฝึก ฯ

[ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  การฝึกดับเพลิงในเวลาราชการเป็นการส่วนรวมของอาคารส่วนบัญชาการ ทร. ในพื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อ 13 และ 20 มี.ค.62 โดย กพ.ทร. เป็นหน่วยอำนวยการฝึก ฯ

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  จก.กพ.ทร. กล่าวอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับกำลังพล กพ.ทร. เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใน 25 ธ.ค.61

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศและแต่งตั้งยศ จำนวน 6 นาย เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  การวิ่งออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 28 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1700 ณ บริเวณหน้า บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.ต. ว่าที่ ร.ท. และ ว่าที่ ร.ท.หญิง จำนวน 7 นาย เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61 ณ สน.จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน