วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223242526

27 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 258 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.58 และได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ 18 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040


11 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 305 ครั้ง
จก.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนในสังกัด


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


9 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 303 ครั้ง
พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการย้ายบรรจุข้าราชการภายใน ทร. วาระ เม.ย.58


โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4651115


2 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 518 ครั้ง
พล.ร.ท.ไพโรจน์ อุ่นใจ จก.กพ.ทร. ประธานการสอบคัดเลือก นรจ. เพื่อเลื่อนฐานะเป็น นนร. ประจำปี 2558


โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4651115


30 ม.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 276 ครั้ง
น.อ.บำรุง นนทะราช ผอ.กกล.กพ.ทร. นำกำลังพลสังกัด กพ.ทร. ออกกำลังกายบ่ายวันพุธ


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


22 ม.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 250 ครั้ง
กรมกำลังพลทหารเรือ โดย กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการนำหลักเกณฑ์ และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.2557"


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 4758416

[ดูทั้งหมด...]