- banner1

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท.

[ดูรายละเอียด...]

 • 14 ก.ย. 2560

  โดย : กปค.สบพ.กพ.ทร.

  พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท.

  [ดูรายละเอียด...]

 • 25 ส.ค. 2560

  โดย : กวป.สพพ.กพ.ทร.

  กพ.ทร.จัดพิธีมอบเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกในการสอบเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  [ดูรายละเอียด...]

 • 23 ส.ค. 2560

  โดย : กกพ.สบพ.กพ.ทร.

  การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

  [ดูรายละเอียด...]

 • 23 ส.ค. 2560

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 ส.ค. 2560

  โดย : กวก.สพพ.กพ.ทร.

  วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน