- banner1

จก.กพ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๖๓๐ ณ บริเวณ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

[ดูรายละเอียด...]

 • 19 ธ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  จก.กพ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๖๓๐ ณ บริเวณ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 ธ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการสังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๕ นาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 ธ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  คณะข้าราชการและพนักงานราชการของ กพ.ทร. เข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๐๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  [ดูรายละเอียด...]

 • 21 พ.ย. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พล.ร.ต.วันชัย แหวนทอง ผอ.สพพ.กพ.ทร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. พร้อมด้วยผู้แทนกำลังพล กพ.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมพิธีทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.60 ณ บริเวณหน้าลาน บก.ทร. พระราชวังเดิม

  [ดูรายละเอียด...]

 • 21 พ.ย. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการสังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐ ณ สำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน