วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  12345678910111213141516171819202122

2 ก.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 377 ครั้ง
ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกำลังพล


โดย : กองนโยบายและแผน กพ.ทร. โทร.(02) 4655031


24 มิ.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 1015 ครั้ง
การดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุประจำปี 2557


โดย : กองทะเบียนพล กพ.ทร. โทร.(02) 4655041


6 มิ.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 1450 ครั้ง
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115


16 พ.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 589 ครั้ง
กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


โดย : กองการกำลังพลสำรอง กพ.ทร. โทร.(02) 4650012


11 เม.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 1159 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และ
เครื่องหมายอภิรักษ์นาวี


โดย : กองการปกครอง กพ.ทร. โทร.(02) 4662721


21 มี.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 1791 ครั้ง
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนให้สอดคล้องกับนโยบาย ทร. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

[ดูทั้งหมด...]