วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

22 เม.ย. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 97 ครั้ง
พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา จก.กพ.ทร. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทร.


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 0031


22 เม.ย. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 62 ครั้ง
พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมธรรมปลูกจิตสำนึก ครั้งที่ 1 ตามโครงการ “กองทัพเรือปลอดการพนัน”


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 0031


22 เม.ย. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 59 ครั้ง
พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรีปลอดการพนัน บก.ทร.ครั้งที่ 1 ตามโครงการ “กองทัพเรือปลอดการพนัน”


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 0031


25 มี.ค. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 333 ครั้ง
พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา จก.กพ.ทร. พร้อมข้าราชการของ กพ.ทร. เดินทางไปร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 465 - 0071


23 มี.ค. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 212 ครั้ง
ทร. อนุมัติให้ กพ.ทร. จัดประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่กระทำความดีความชอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในวันที่ 2 มี.ค.59


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 5040


18 มี.ค. 2559   จำนวนผู้เข้าดู : 272 ครั้ง
พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. เนื่องในโอกาสนำข้าราชการ กพ.ทร. เข้าดูงานระบบสารสนเทศด้านกำลังพลของ ทอ. ณ กพ.ทอ.


โดย : กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 465 - 7590

[ดูทั้งหมด...]