วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223242526

22 ม.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 105 ครั้ง
กรมกำลังพลทหารเรือ โดย กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการนำหลักเกณฑ์ และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.2557"


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 4758416


22 ม.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 104 ครั้ง
ทร.อนุมัติให้ กพ.ทร. (กวป.สพพ.กพ.ทร.) ดำเนินการจัดสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปี งป.58


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 4758416


14 ม.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 280 ครั้ง
กพ.ทร. จัดการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


5 ม.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 274 ครั้ง
กพ.ทร. จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สังกัด กพ.ทร. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


19 ธ.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 423 ครั้ง
พล.ร.ท.ไพโรจน์ อุ่นใจ จก.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


9 ธ.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 408 ครั้ง
พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071

[ดูทั้งหมด...]