วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223

27 ส.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 666 ครั้ง
ภาพการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115


28 ส.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 115 ครั้ง
การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กพ.ทร. เนื่องในวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557


โดย : กองการศึกษา กพ.ทร. โทร.(02) 4666723


2 ก.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 706 ครั้ง
ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกำลังพล


โดย : กองนโยบายและแผน กพ.ทร. โทร.(02) 4655031


24 มิ.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 1354 ครั้ง
การดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุประจำปี 2557


โดย : กองทะเบียนพล กพ.ทร. โทร.(02) 4655041


6 มิ.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 1764 ครั้ง
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115


16 พ.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 694 ครั้ง
กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


โดย : กองการกำลังพลสำรอง กพ.ทร. โทร.(02) 4650012

[ดูทั้งหมด...]