- banner1

กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ของ กพ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 62 เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ค.62 ณ บริเวณโถง กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

[ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ของ กพ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 62 เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ค.62 ณ บริเวณโถง กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน 2 นาย เมื่ออังคารที่ 14 พ.ค.62 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศและแต่งตั้งยศ จำนวน 6 นาย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค.62 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  พิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กพ.ทร. จำนวน 2 นาย เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย.62 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  กิจกรรมสงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาของ กพ.ทร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 เม.ย.62 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน