- banner1

จก.กพ.ทร. พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กพ.ทร. เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ 2561

[ดูรายละเอียด...]

 • 25 ม.ค. 2561

  โดย : กวก.สพพ.กพ.ทร.

  จก.กพ.ทร. พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กพ.ทร. เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ 2561

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 ม.ค. 2561

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการสังกัด กพ.ทร. ใน 10 ม.ค.61 เวลา 0900 - 1100 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 ม.ค. 2561

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามคู่มืองานสารบรรณของ สบ.ทร. เมื่อวันอังคารที่ 9 ม.ค.61 เวลา 0900 - 1300 ณ ห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 19 ธ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  จก.กพ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๖๓๐ ณ บริเวณ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 ธ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการสังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๕ นาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน