- banner1

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 และกฏหมายลำดับรอง

[ดูรายละเอียด...]

 • 24 พ.ค. 2560

  โดย : กนผ.สบพ.กพ.ทร.

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 และกฏหมายลำดับรอง

  [ดูรายละเอียด...]

 • 18 พ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  กพ.ทร. ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด กพ.ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 • 5 พ.ค. 2560

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  เมื่อ 4 พ.ค.60 กพ.ทร. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี งป.60

  [ดูรายละเอียด...]

 • 24 เม.ย. 2560

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  การจัดบรรยาย "โครงการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครสมาชิก กสจ. ปี 60"

  [ดูรายละเอียด...]

 • 18 เม.ย. 2560

  โดย : กวป.สพพ.กพ.ทร.

  เมื่อ 12 เม.ย.60 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ท.สมหมาย วงษ์จันทร์ จก.กพ.ทร. เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.