- banner1

การจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2559 และผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี 2560

[ดูรายละเอียด...]

 • 17 ต.ค. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  การจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2559 และผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี 2560

  [ดูรายละเอียด...]

 • 1 มิ.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร. หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลโครงการ “SMART BMI” พร้อมข้าราชการจำนวน 8 นาย เดินทางไปติดตามและประเมินผลโครงการฯ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

  [ดูรายละเอียด...]

 • 1 มิ.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมธรรมปลูกจิตสำนึกพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ครั้งที่ 2 ตามโครงการ “กองทัพเรือปลอดการพนัน”

  [ดูรายละเอียด...]

 • 1 มิ.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมธรรมปลูกจิตสำนึกพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ตามโครงการ “กองทัพเรือปลอดการพนัน”

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 เม.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา จก.กพ.ทร. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง