- banner1

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่ ร.ต.หญิง จำนวน 3 นาย และประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็น จ.ท. (พรรค พศ.เหล่า สบ.) จำนวน 2 นาย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 0930 ณ สำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

[ดูรายละเอียด...]

 • 11 มิ.ย. 2561

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่ ร.ต.หญิง จำนวน 3 นาย และประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็น จ.ท. (พรรค พศ.เหล่า สบ.) จำนวน 2 นาย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 0930 ณ สำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 8 มิ.ย. 2561

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  กพ.ทร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(๒) ชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 1 มิ.ย. 2561

  โดย : 

  พิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ (One Stop Service : OSS) เมื่อ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 ณ อาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 30 พ.ค. 2561

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  กพ.ทร.จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ของ กพ.ทร.ประจำปีงบประมาณ ๖๑ โดยมีพิธีเปิด ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 พ.ค. 2561

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทร. จำนวน 16 นาย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61 เวลา 1100 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน