- banner1

พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา จก.กพ.ทร. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทร.

[ดูรายละเอียด...]

 • 22 เม.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา จก.กพ.ทร. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 เม.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมธรรมปลูกจิตสำนึก ครั้งที่ 1 ตามโครงการ “กองทัพเรือปลอดการพนัน”

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 เม.ย. 2559

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ผอ.สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรีปลอดการพนัน บก.ทร.ครั้งที่ 1 ตามโครงการ “กองทัพเรือปลอดการพนัน”

  [ดูรายละเอียด...]

 • 25 มี.ค. 2559

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา จก.กพ.ทร. พร้อมข้าราชการของ กพ.ทร. เดินทางไปร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

  [ดูรายละเอียด...]

 • 23 มี.ค. 2559

  โดย : กสม.สบส.กพ.ทร.

  ทร. อนุมัติให้ กพ.ทร. จัดประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่กระทำความดีความชอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในวันที่ 2 มี.ค.59

  [ดูรายละเอียด...]


 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง