- banner1

เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพลสำรอง ที่เข้ารับการเรียกพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

[ดูรายละเอียด...]

 • 9 มิ.ย. 2560

  โดย : กนผ.สบพ.กพ.ทร.

  เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพลสำรอง ที่เข้ารับการเรียกพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  [ดูรายละเอียด...]

 • 1 มิ.ย. 2560

  โดย : กนผ.สบพ.กพ.ทร.

  พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปี 2560 ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  [ดูรายละเอียด...]

 • 18 พ.ค. 2560

  โดย : กกล.กพ.ทร.

  กพ.ทร. ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด กพ.ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 • 5 พ.ค. 2560

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  เมื่อ 4 พ.ค.60 กพ.ทร. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี งป.60

  [ดูรายละเอียด...]

 • 24 เม.ย. 2560

  โดย : กบพ.สบส.กพ.ทร.

  การจัดบรรยาย "โครงการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครสมาชิก กสจ. ปี 60"

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน