วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  12345678910111213141516171819202122232425262728

28 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 193 ครั้ง
การบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร.


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


28 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 231 ครั้ง
การออกกำลังกายภายใน บก.ทร. (พื้นที่วังนันทอุทยาน)


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


28 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 178 ครั้ง
กพ.ทร.จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาของ กพ.ทร.


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


22 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 281 ครั้ง
การวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


16 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 346 ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลสังกัด กพ.ทร. ประจำปี งป.58


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031


3 เม.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 707 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ เม.ย.58 เมื่อ 1 เม.ย.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

[ดูทั้งหมด...]