- banner1

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๑

[ดูรายละเอียด...]

 • 11 ก.ย.2561

  โดย : 

  ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๑

  [ดูรายละเอียด...]

 • 22 ส.ค. 2561

  โดย : 

  พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทร. ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61 เวลา 0730 ณ บก.ทร.ชั้น 1 วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 6 ส.ค. 2561

  โดย : 

  พล.ร.ต.สุเทพ ปุจฉาการ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. และข้าราชการของ กพ.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 • 6 ส.ค. 2561

  โดย : 

  พล.ร.ต.สุเทพ ปุจฉาการ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. และข้าราชการของ กพ.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 • 6 ส.ค. 2561

  โดย : 

  พล.ร.ต.สุเทพ ปุจฉาการ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. และข้าราชการของ กพ.ทร. จำนวน ๒๐ นาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร.

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน