วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223

12 ก.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 925 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นศท.ทร. เป็น ว่าที่ ร.ต. ประจำปี 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร เมื่อ 8 ก.ย.57


โดย : กองการกำลังพลสำรอง กพ.ทร. โทร.(02) 4650012


10 ก.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 688 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)


โดย : กองทะเบียนพล กพ.ทร. โทร.(02) 4655041


3 ก.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 833 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ เมื่อ 29 ส.ค.57


โดย : กองเสมียนตรา กพ.ทร. โทร.(02) 4655040


3 ก.ย. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 615 ครั้ง
ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบายด้านกำลังพล


โดย : กองนโยบายและแผน กพ.ทร. โทร.(02) 4655031


27 ส.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 3446 ครั้ง
ภาพการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115


28 ส.ค. 2557   จำนวนผู้เข้าดู : 708 ครั้ง
การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กพ.ทร. เนื่องในวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557


โดย : กองการศึกษา กพ.ทร. โทร.(02) 4666723

[ดูทั้งหมด...]