วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  12345678910111213141516171819202122232425262728293031

27 พ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 36 ครั้ง
กพ.ทร. โดย กบพ.สบส.กพ.ทร. จัดการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร.


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 465 - 0031


27 พ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 32 ครั้ง
คณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชม และดูงานกรมกำลังพลทหารเรือ


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 475 - 8416


27 พ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 25 ครั้ง
กพ.ทร. โดย กวก.สพพ.กพ.ทร. ประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 475 - 8416


11 พ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 386 ครั้ง
การฝึกอบรมวิชาทหารราบ และอบรมขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ให้แก่นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด นขต.ทร. ภายในพื้นที่พระราชวังเดิม และ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน


โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 466 - 2721


4 พ.ย. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 233 ครั้ง
กพ.ทร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการด้านกำลังพล


โดย : กองวิทยาการ สำนักพัฒนากำลังพล โทร.(02) 475 - 8416


14 ต.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 443 ครั้ง
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ จก.กพ.ทร.


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 465 - 0071

[ดูทั้งหมด...]