หน้าหลัก  
  ประวัติ  
  ภารกิจ  
  ข้าราชการ  
  คำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อเรา
  คู่มือกำลังพลสำรอง
  เครื่องแบบทหารเรือ
  ภาพเรือรบ อากาศยาน
  คำย่อต่าง ๆ
  การเรียนภาคทฤษฏี /
การฝึกภาคปฏิบัติ
  การอบรมก่อนการ
แต่งตั้งยศ
  การแต่งตั้งยศ
  เครื่องแบบสำหรับ นศท.
 
 
     
 
 
   
     
 
 
นาวาเอกสนั่น โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
 
   
     
 
4 ก.ย.58 กองทัพเรือ   กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทร. เป็น ว่าที่ เรือตรี ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร โดยมี พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี ในวันประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศขอให้ท่านเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลา 08.45 น. เพื่อลงทะเบียนและรับเครื่องหมายพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ รวมทั้ง รับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติก่อนประกอบพิธีประดับยศจริง
 การแต่งกายใช้เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว ผมรองทรงสูง รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ พร้อมป้ายชื่อและแพรแถบ เข็มกลัด ขนาด 1 นิ้ว 6 ตัว
 รายละเอียดติดต่อ กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 0 2475 3079
  แผนที่สถานที่ประกอบพิธีฯ
27 ส.ค.57 กองทัพเรือ   กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทร. เป็น ว่าที่ เรือตรี ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี ในวันประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศขอให้ท่านเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลา 08.30 น. เพื่อลงทะเบียน และรับเครื่องหมายพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ รวมทั้ง รับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติก่อนประกอบพิธีประดับยศจริง
 การแต่งกายใช้เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว ผมรองทรงสูง รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ พร้อมป้ายชื่อและแพรแถบ เข็มกลัด ขนาด 1 นิ้ว 6 ตัว
 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศได้ ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย ภายในวันที่ 4 ก.ย.57 เวลาราชการ
 รายละเอียดติดต่อ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 0 2475 3077 หรือ 0 2475 3079
  แผนที่สถานที่ประกอบพิธีฯ
7 ก.ค.57 กองทัพเรือ   จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด กร. ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่าง 31 ก.ค. - 29 ส.ค.57 จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับคำสั่งเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศ ณ กองฝึกการเดินเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.57 เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ 0 2475 4685, 0 2465 0012  
      - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2557
      - คำแนะนำในการเดินทาง
22 พ.ค.57 กองทัพเรือ   กองทัพเรือ กำหนดเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปี 2557 ตั้งแต่ 17 - 26 มิ.ย.57 จึงขอให้กำลังพลสำรอง ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลและหมายเรียกพล ไปรายงานตัว ณ ศฝ.สอ.รฝ. ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 17 มิ.ย.57 เวลา 0800 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ 0 2475 4685 , 0 2465 0012
     - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2557
30 พ.ค.56 กองทัพเรือ   กองทัพเรือ กำหนดเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปี 2556 ตั้งแต่ 19 - 28 มิ.ย.56 จึงขอให้กำลังพลสำรอง ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลและหมายเรียกพล ไปรายงานตัว ณ ศฝ.นย. ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 19 มิ.ย.56 เวลา 0800 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ 0 2475 4685 , 0 2465 0012
     - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2556
26 ก.พ.56 กองทัพเรือ   จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด สอ.รฝ. ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง 4 มี.ค. - 2 เม.ย.56 จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับคำสั่งเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศ ณ ศฝ.สอ.รฝ. ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค.56 เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ 0 2475 4685, 0 2465 0012
     - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2556
6 ก.ย.55 กองทัพเรือ   กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทร. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เป็น ว่าที่ เรือตรี ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร โดยมี พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี ในวันประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศขอให้ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลา 09.00 น. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติก่อนประกอบพิธีประดับ เครื่องหมายยศจริง
 การแต่งกายใช้เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว ผมรองทรงสูง รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ พร้อมป้ายชื่อและแพรแถบ เข็มกลัด ขนาด 1 นิ้ว 6 ตัว
 ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศได้ ขอความกรุณาแจ้งให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบ ภายในวันที่ 12 ก.ย.55 เวลาราชการ
 รายละเอียดติดต่อ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 0 2465 0012 หรือ 0 2475 4685
5 ก.ค.55 กองทัพเรือ   จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่าง 1 - 30 ก.ค.55 จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับคำสั่งเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศ ณ ศฝ.นย. ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 1 ส.ค.55 เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ 0 2475 4685, 0 2465 0012
     - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2555
26 มี.ค.55 กองทัพเรือ  จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน ระหว่าง 23 - 2 เม.ย.55 จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับคำสั่งเรียกพลและหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวยังกองการฝึกกองเรือยุทธการ ใน 23 เมษายน 2555 เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕, ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒
     - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
07 ก.พ.55 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 642/2554 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 46 นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
06 ธ.ค.54 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 325/54 เรื่อง แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวน จำนวน 519 นาย
08 ส.ค.54 กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นศท.ทร. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เป็น ว่าที่ ร.ต. ประจำปี 2554
31 พ.ค.54 กองทัพเรือจะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรค นาวิน สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประเภทละ ๔๐ นาย จำนวน ๑๐ วัน ระหว่าง ๑๓ - ๒๒ มิ.ย.๕๔ จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับคำสั่งเรียกพลและหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวยังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕, ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒
     -รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2554
11 เม.ย.54 กรมกำลังพลทหารเรือกำลังดำเนินการรวบรวมรายชื่อ นศท.ทร. ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และผ่านการอบรมก่อนการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา เพื่อขอความเห็นชอบ ทร. แต่งตั้งยศให้ นศท.ทร. เป็น ว่าที่ ร.ต.ประจำปี 2554 เพื่อเสนอ กห. ลงคำสั่ง ดังนั้น นศท.ทร. ที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. และมีคุณสมบัติดังกล่าว กรุณาติดต่อ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.02 4754685 หรือ 02 4650012
28 ก.พ.54 กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหาประทวนกองหนุนสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประเภทละ 40 นาย ระหว่าง 13 - 22 มิ.ย.54 จำนวน 10 วัน ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับหมายเรียกพลและคำสั่งเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวยังสถานที่รับพล โดยพร้อมเพรียงกัน (ผู้หลีกเลี่ยงหมายเรียกพล/ คำสั่งเรียกพล มีความผิดตามกฎหมาย)
28 ก.พ.54 กองทัพเรือ กำหนดเปิดหลักสูตรอบรมก่อนการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี จำนวน 90 นาย ระหว่าง 14 - 28 มี.ค.54 ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงขอให้ นศท.ที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมฯ โดยติดต่อ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.02 4754685 และ 02 4650012
14 ก.พ.54 กำหนดการฝึกอบรมก่อนการแต่งตั้งยศฯ ระหว่าง 14 - 28 มี.ค.54
  รายละเอียดของเครื่องแบบ
  รายการสิ่งของที่จะต้องนำมา
04 ม.ค.54 กำหนดการอบรมหลักสูตรและฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ
 นศท.ทร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ศฝท.ยศ.ทร. ระหว่าง 14 - 16 ม.ค.54
 นศท.ทร.ชั้นปีที่ 4 ในส่วนของ กร. ฝึกภาคสนามระหว่าง 10 - 16 ม.ค.54
 นศท.ทร.ชั้นปีที่ 5 ในส่วนของ กร. และ นย. ฝึกภาคสนาม/ ทะเล ระหว่าง 25 ม.ค. - 10 ก.พ.54
 อบรมหลักสูตรก่อนการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. ในส่วนของ นย. ระหว่าง 14 - 28 มี.ค.54
22 ต.ค.53 กห. ได้ลงคำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัด กพ.ทร. จำนวน ๒ นาย ที่ผ่านการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประจำปี ๒๕๕๓ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของ ทร. เป็นว่าที่ ร.ท. และคงเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด (ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๓๙/๒๕๕๓ ลง ๑๕ ต.ค.๕๓ ที่แนบ) ดังนี้
        ๑. ว่าที่ ร.ต.เชาวน์ ประสิทธิ์เพียรชัย ร.น. หมายเลขประจำตัว ๒๓๙๕๘๐๐๘๔๔
        ๒. ว่าที่ ร.ต.กำพลศักดิ์ วัชรประทีปกุล ร.น. หมายเลขประจำตัว ๒๓๙๕๘๐๐๘๓๘
 ขอให้ผู้ได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งนี้มารายงานตัวและแจ้งภูมิลำเนาที่ กพ.ทร.
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๓๙/๒๕๕๓ ลง ๑๕ ต.ค.๕๓
08 ก.ย.53 กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทร. เป็น ว่าที่ เรือตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร .โดยมี พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร.เป็นประธาน.- ในวันประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศขอให้ท่านเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลา ๑๒๐๐ .เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติก่อนประกอบพิธีประดับยศจริง  
  การแต่งกายใช้เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว ผมรองทรงสูง รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ พร้อมป้ายชื่อและแพรแถบ เข็มกลัดขนาด 1 นิ้ว 6 ตัว
  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศได้ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย ภายในวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๓ เวลาราชการ
  รายละเอียดติดต่อ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ.โทร. 02 4650012 , 024754685.

  แผนที่สถานที่ประกอบพิธีฯ
31 ส.ค.53 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 536/2553 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร  
8 มิ.ย. 53 ผอ.กพส.กพ.ทร.เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. นำคณะนายทหารร่วมพิธีวางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน " วันกำลังพลสำรอง "ประจำปี ๒๕๕๓ ณ นรด.
30 มี.ค.53 เหล่ายุวชนทหารแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ Singapore National Cadet Corps (NCC) ขอเชิญ นักศึกษาวิชาทหาร เหล่า ทร. และนายทหารปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ The International Sea Cadet Exchange Programme in Singapore ระหว่าง 30 พ.ค. - 8 มิ.ย.53
10 มี.ค.53 ขอแจ้งกำหนดการฝึกอบรม นศท.ชั้นปีที่ 5 ในส่วนของ ทร. หลักสูตรอบรมก่อนการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. ตั้งแต่ 12 - 26 มี.ค.53 ณ ศูนย์การฝึก นย.
รายการสิ่งของที่ นศท. จะต้องนำมาใช้ในการฝึกอบรมก่อนการแต่งตั้งยศ
รายละเอียดของเครื่องแบบฯ
01 มี.ค.53 รายชื่อ นศท.ทร. ชั้นปีที่ 5 ฝึกที่ กร. และ สอ.รฝ.
20 ม.ค.53 รายการของที่ นศท.ทร.จำเป็นต้องนำไปใช้ในวันที่ 25 ม.ค. - 10 ก.พ.53‡
20 ธ.ค.52 ตามคำสั่ง กห. ที่ 713/52 ว่าที่ ร.ต. ที่ สด.8 สีเขียว หมายเลขประจำตัว ตัวแรกเป็นเลข 1 ให้ถ่ายเอกสารตัวคำสั่ง กห. ที่แจกให้ไปนำส่งให้สัสดีอำเภอ เพื่อตัดรายชื่อออกจากบัญชี สอ.42 ในส่วนของ ทบ. ต่อไป
20 ธ.ค.52 แจ้งข่าว กองทัพเรือจะทำการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทร. เป็นว่าที่ เรือตรี ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2552
 
     
     
 
 
กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2557
 
กพ.ทร. จัดพิธีเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 (ก่อนการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ ร.ต.) ประจำปี งป.56
 
กพ.ทร. จัดพิธีเปิด - ปิด การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปี งป.56 ณ บก.สอ.รฝ. เมื่อ 4 มี.ค.56 - 2 เม.ย.56
 
คณะผู้แทน กพ.ทร. เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกภาคสนามของ นศท.ทร. ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ณ กฝร. และ ศฝ.นย. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในช่วง ม.ค.56
 
กพ.ทร. จัดพิธีเปิด - ปิด การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปี งป.56
 
ประมวลภาพการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ประจำปี งป.55 พรรค นย. สังกัด นย. ประจำปี 2555 จำนวน 30 นาย ซึ่งทำการฝึก ระหว่าง 1 - 30 ส.ค.55 ณ ศูนย์การฝึก นย.
 
ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 55 นาย เป็น ว่าที่ ร.ต. ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 18 ก.ย.55 เวลา 1330 ณ นันทอุทยานสโมสร โดยมี ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีฯ
 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาบัญชีบรรจุกำลังของกองทัพเรือ (ตพ.5) ระหว่าง 16 – 18 พ.ค.55 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ค.55 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
ผอ.กพส.กพ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน กพ.ทร. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกภาคสนามของ นศท.ทร. ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ณ ศฝท.ยศ.ทร. และ กฝร. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 19 - 20 ม.ค.55
 
ประมวลภาพการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ ประจำปี 2555 ซึ่งทำการฝึก ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2555 ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 
พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระรูป ผบ.นย. ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนในส่วนของ นย. ประจำปี 2553
 
ผบ.ทร. เป็นประธานฯ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นศท.ทร. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เป็น ว่าที่ ร.ต. ประจำปี 2554 จำนวน 46 นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร ใน 20 ก.ย.54
 
นศท.ในส่วนของ ทร. ชั้นปีที่ 5 อบรมก่อนการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี ประจำปี 2553 ระหว่าง 12 - 26 มี.ค.53
 
ผอ.กพส.กพ.ทร. เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. นำคณะนายทหารร่วมพิธีวางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันกำลังพลสำรอง" ประจำปี ๒๕๕๓ ณ นรด.
 
ผอ.กพส.กพ.ทร. เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. ร่วมพิธีเปิดการฝึกไหว้ครู และปฐมนิเทศ นศท.ทร.ชั้นปีที่ 4 และ 5
 
ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรือตรีให้แก่ นศท.ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2552
 
รอง จก.กพ.ทร. เป็นผู้แทน จก.กพ.ทร. นำคณะนายทหารร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖
 
ทร.ได้ทำการเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด กร. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปี 52
 
นศท.ในส่วนของ ทร. ที่สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 จำนวน 90 นาย เข้ารับการอบรม ก่อนการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี ตั้งแต่ 12 – 26 มี.ค.52 ณ ศฝ.นย.
 
นศท.ในส่วนของ ทร. ชั้นปีที่ ๕ - ๕ เข้ารับการฝึกภาคสนาม / ทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยมี กฝร. และ ศฝ.นย. เป็นหน่วยฝึก
 
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
 
กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. : 02 4650012 Fax : 02 4754685 E-mail : persreserve@navy.mi.th